Čína - Peking, Zakázané město (25.10.2011)
 |  1 2  |   následující>  

Východní brána
do Zakázaného města (odtud jezdí za 1 Yuan velké golfové vozítko
k hlavnímu vchodu)

Velké golfové vozítko jezdící za 1 Yuan
k hlavnímu vchodu
do Zakázaného města

Pohled na Bránu Nebeského klidu (Tian´anmen)
ze Zakázaného města

Brána u Zakázaného města

Polední brána -
hlavní vstupní brána
do Zakázaného města (také Palácové muzeum nebo Gugong)

Řeka Zlaté vody

Brána nejvyšší harmonie

Jeden z čínských lvů strážících vstupy do síní

Pohled na Polední bránu - hlavní vstupní bránu
do Zakázaného města

Síň Nejvyšší harmonie - využívala se k významným obřadům (například uvedení císaře na trůn)

Nádvoří u síně Nejvyšší harmonie

Bronzový kotel u síně Nejvyšší harmonie

Císařské sluneční hodiny
v Zakázaném městě

Pohled na nákupní třídu Wangfujing Dajie

Císařský trůn v síni Nejvyšší harmonie

Bronzové kotle,
které bývaly plné vody
pro případ požáru

Střešní strážci - lichý počet postav měl chránit budovy před požárem

Síň Střední harmonie (vpravo) a síň Uchování harmonie (vlevo)